Foodie Weerspreuken – September

“Weerspreuken: volkswijsheid, volksgeloof„

Weerspreuken43Een weerspreuk is een gezegde of spreekwoord dat betrekking heeft op het weer. Veel weerspreuken zijn volkswijsheid of volksgeloof en niet wetenschappelijk bewezen. In spreuken over het weer op de korte termijn en spreuken over het weer in een vaste periode van het jaar zit dikwijls een kern van waarheid, terwijl voorspellingen voor de lange termijn doorgaans onjuist zijn.

SEPTEMBER


“Wat juli en augustus niet koken en wijs beraden,
dat laat september ongebraden.”
(Zijn juli en augustus niet gunstig voor gewas en oogst, dan kan september dat niet meer goed maken.)

“Wil september vruchten dragen, dan in juli hitte om te klagen.”

“Als het in september dondert, leveren granen wel honderd.”

“Zo het in september dondert, zullen volgend jaar veel granen wassen.”

“September regen, komt de druiven gelegen.”

“September regen, komt zaad en wijnstok goed gelegen.”

“Is het weder met Matheus klaar, het voorspeld goede oogst het naaste jaar.”

“De gerst zaaien met St. Wijt (12 september), is gerst met zakken kwijt.”

“St. Mattheus (21 september) koud en guur, maakt de druiven wrang en zuur.”

“Is het met Mattheus (21 september) klaar, voorspelt goede oogst het naaste jaar.”


Ken je nog een weerspreuk waar eten en/of drank in voorkomt, mag je dit altijd laten weten via mail.

Copyright “KOOKRECEPTEN”