Vlees

“Het is vlees en geen vis … „

vlees43Vlees is het spierweefsel van gewervelde dieren dat opgegeten kan worden. In een bredere betekenis omvat het alle dierlijke (met uitzondering van vis) weefsels. In de kookkunst wordt vlees ingedeeld in vier groepen: rood vlees, wit vlees, orgaanvlees en verwerkt vlees (bereide producten). Op deze pagina word het vlees ingedeeld in varkensvlees, rundvlees, kalfsvlees, lamsvlees en bereide producten.

varken43
Varkensvlees

Rundsvlees
kalf43
Kalfsvlees
lam43
Lamsvlees
Diverse43
Vlees, producten

Copyright “KOOKRECEPTEN”