Dessert

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Hier weten ze de eetlust op te wekken!
Volstrekt bourgondisch heb ik hier gesmuld
De blik op jouw bh, zo fraai gevuld
Dat ik haast niet meer gaf om ganzennekken.

’t Menu werd voortgezet… wij zouden vreten
Al waren we daarin niet opgegroeid –
En wijn had al zo rijkelijk gevloeid
dat ik alleen nog Courvoisier wou eten.

En bij het nagerecht veel calvados.
En dan verzaligd ronken als een os.

poetry43van Paul Ilegems (1946)

Bestel een dichtenbundel van Paul Ilegems bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

Margarine!

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Men hoort in alle kringen,
Het nieuwe liedje zingen.
Margarethe is ’t refrein,
Bekend bij groot en klein;
Maar om dit te voorkomen,
Heb ‘k een ander motief genomen,
De inhoud is zeer net,
Zeer handelbaar en vet.

Refrein:
O Margarine! nagemaakte boter,
O Margarine! uw omzet wordt steeds grooter,
O Margarine! blijft gij nog lang bestaan,
Dan zal de “echte boter” naar de maan gaan!

De koe staat te verwelken,
Men behoeft haar niet te melken,
De boer klaagt op den duur:
Al de melk die wordt zuur;
Men ziet niet anders gebruiken,
Men kan het overal ruiken,
Wat men ons ook wil biên,
’t Is alles margarine.

Refrein:
O Margarine, enz.

Bij de visch laat men ze u eten,
In de groenten wordt ze niet vergeten,
Biefstuk, vroeger bruin en malsch,
Smaakt thans heelmaal valsch.
Ja, zelfs de pikantste zaken,
Die steeds zoo prikkelend smaken,
Men kan het duid’lijk zien,
’t Is alles margarine.

Refrein:
O Margarine, enz.

Mijn vriend Kees, ’n flinke jongen,
Is laatst in ’t Huwelijk gesprongen,
Met een vrouwtje erg bedaard,
En zeer spaarzaam van aard.
Toen ik onlangs hem kwam tegen,
Was hij mager en verlegen,
Ik vroeg: “Ben je soms niet wel?”
Maar hij antwoordde even snel:

Refrein:
O Margarine, enz.

BIS-COUPLET

En nu geachte Heeren!
Die met “Margarine” speculeeren,
Was mijn liedje soms niet fijn,
Wil maar toegevend zijn.
Ik zou dus eenvoudig denken:
Ik zal je vergeving schenken.
Want “de kunst”die g’ons laat zien,
Is ook maar margarine.

Refrein:
O Margarine, enz.

poetry43van Nico de Haas (1854 – 1924)
Bron: Groot Geïllustreerd Keukenmeiden Zangboek,
Oude liedjes, verzameld, geordend en ingeleid door Jaap Van De Merwe
A.W. Bruna & Zoon Utrecht/Antwerpen 1976

Bestel een dichtenbundel van Nico de Haas bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

Vosse soppen

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Hoe zalig was het zicht op bruine bonen hopen.
Geruiterd rij aan rij, als wachters in ’t gelid.
Die in oktober stonden rijp te stoven.
Totdag ze door de boer werden gelicht.
En had die goed geboerd dan kon hij psalmodiëren.
En tasten handen diep in vest- en broekzak.
Dan at hij ’s middags spek en ’s avonds zwoerd met peren.
En daarna onderzeil totdat de morgen brak.

poetry43van Lau Geerse (1930)
Vosse Soppen is Zeeuws dialect voor ‘vers weken’. Het gerecht was een mengspijs dat direct na de slacht werd gegeten. Een feestmaal dat bestond uit peren, rapen en aardappelen die in het vleesnat van het geslachte varken werden gekookt.

Bestel een dichtenbundel van Lau Geerse bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

Tikkeltje onfris

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Een tikkeltje onfris dat men in China niet
het spruitje schilt en kookt
alvorens men hem eet.

Het mag dan wel zo zijn
dat het Chinese volk
geheel geen spruitjes eet
en dáárom ook niet schilt en kookt.

Toch blijft het onfris dat men in China niet
het spruitje schilt en kookt
alvorens met hem eet.

poetry43van Wilfried Finkers (1957)

Bestel een dichtenbundel van Wilfried Finkers bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

De volle beker wijn

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Mijn levensbeker is – die volle beker wijn daar!
Geloofd zij God, is steeds die volle beker klaar!

Ik heb er dertig teugen van gedronken, – nog vol
Is mij die beker, als de volle beker wijn daar.

De morgen laat de vreugdevanen waaien – daar glanst
Het oosten, of ’t een volle reuzenbeker wijn waar’,

Een vloed van purperkleuren, rozengeuren stroomt dan,
Als goot men dronken uit des godenbekers wijn, daar!

Des avonds druipt de dauwe lavend neder, alsof
Elk dropjen in den fulpen tulpenbeker wijn waar’,

Zoo zie ik dus de gansche vreugdewereld, wen ik
Verdwaald, verrukt, op eenen vollen beker wijn staar!

Mijn oog is nat van stille zielsvoldoening, – of steeds
Mijn mond bedauwd met eenen vollen beker wijn waar’!

Ferguut! Hoe aangenaam zijn dijne zangen! Elk woord
Is zoet, alsof het ons een volle beker wijn waar’!

poetry43van Jan Ferguut, pseudoniem van J.A. van Droogenbroeck (1834 – 1902)
Bron: Een Sleutel, rij van oorspronkelijke gedichten ter voorbereiding van
De Studie Onzer Letterkunde, verzameld door M. en L. Leopold.
J.B. Wolters, Groningen. 1882

Bestel een dichtenbundel van Jan Ferguut bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

De dea mei gjin spek…

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Justerjûn stie de dea
Foar de doar
In swart gat
Mei in fleurich klotske op
En frege my om âld papier
Fan de dea allinne
Kin men net libje
Mar freoneklub Cambuur hie
De hiele boel al ophelle
It wie mar sneu
Ik sei: We ite pankoeken
Wolle jo ien?
No, wat graach!
Ik helle in pankoek
Mei spek en sjerp
En smiet it yn it gat
De tankbere dea gyng
Mar koarre efkes letter
Op it âld lantsje
By ús foar
Ik seach it en tocht
No, dat is dúdlik…

poetry43van Anne Feddema (1961)
Reidhintsje op ‘e Styx
Koperative Utjowerij Easterein 2005

Bestel een dichtenbundel van Anne Feddema bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

De earste útfining fan joghurt

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

In Mongoal út it ryk fan Djenghis Khan
Moast in wichtich berjocht oerbringe
Fijannen fan in oerwûne stam
Dy ’t him foar’t er de woestyn ynride soe
In fjildflesse molke meijoegen
Ynstee fan wetter
Hopen dat de molke
Soer wurde
En de man fan
toarst omkomme soe
En ja de molke waard soer
De Mongoal gyng dea
Net fan é toarst
Mar oan in skorpioenebyt
Dy’t de fjildflesse joghurt fûn
Hy iet fan ‘e joghurt
De skorpioen wie net
Krekt as yn ‘e moppen
In tsjoenderskorpioen
Hy hie in molkeaaiwytallergy
En gyng ek dea
De joghurt droege op
En it duorre ib hiel skoft
Foar ’t der wer
Joghurt útfûn waard!

poetry43van Anne Feddema.
Reidhintsje op ‘e Styx
Koperative Utjowerij Easterein 2005

Bestel een dichtenbundel van Anne Feddema bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

In bessenland

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

In de struiken achter je vroegste huis
het opmerkelijk rood van de aalbes.

Maar meer toch trok het donker
van de zwarte bes die niet echt zwart was,

wel doffer dan het pronte glimmen
van die ander, maar met een diepte die trok.

De eerste neger die je ooit zag
of de borst van een mannetjesmerel.

En ook de smaak na het ritueel van het ritsen.
suiker niet nodig, als bij de

zo nadrukkelijke aalbes.

poetry43van Jan Eijkelboom (1926 – 2008)
Uit: Heden voelen mijn voeten zich goed
Arbeiderspers 2002

Bestel een dichtenbundel van Jan Eijkelboom bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

Boterkoeken

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Hebben de boterkoeken goed gesmaakt?
Heb je ze zonder tranen kunnen eten?
Heb ik een beetje goedgemaakt
wat derden weer hadden vergeten?

En heeft de koffie die we samen dronken
je moede moederhart weer wat gesterkt?
En ben je toch in slaap gezonken
en heeft de droom je ziel bevlerkt?

Er zullen altijd boterkoeken wezen
voor alle weduwen en wezen,
voor elke moeder, ieder kind.

Want nooit heeft iemand tevergeefs bemind.
Na elke winter komt de lent,
bloeit in de boterkoek de krent!

poetry43van Johan Daisne (1912 – 1978)
Uit: Verzamelde gedichten 1978

Bestel een dichtenbundel van Johan Daisne bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!

Koekebak

“Foodie Poëzie – Culinaire Gedichten„

Flik, flok! Flok, flik!
Moeder kneedt het malsche deeg.
Hoort ge’t kletsen harer hand?
’t Is van avond koekebak,
’t Is een feest naar mijnen tand!

Heel de keuken ruikt ernaar,
Als ze sissen in de pan.
’t Water komt u in den mond:
’t Is een lekker eten, man!

En als vader zich dat moeit,
Maakt hij er een spelen van:
Draaiend vliegt een koek omhoog,
Draaiend komt hij in de pan!

Reeds lacht u een toren aan;
Lieve, bruine koekjes, hee!
Met een weinig boter op
Smult ge haast uw vingers mee!

poetry43van Alex Callant (1858 – 1943)
Uit: De mooiste gedichten uit de oude doos
Samenstelling: Greet Bauweleers
Deltas 1997

Bestel een dichtenbundel van Alex Callant bij

Meer culinaire gedichten zijn te vinden op Foodie Poëzie.
Als je nog een ‘Foodie Poëzie’ (culinaire gedicht) kent, mag je dit altijd laten weten via mail!